در قسمت سوم مجموعه آموزش فن بیان، استاد حسینیان به سوالات دکتر زند در مورد تند تند حرف زدن و نحوه تلفظ صحیح هجای حروف پاسخ می دهد. با ما همراه شوید.