علاقمندان و سخن آموزان عزیز می توانند جهت آشنایی با موضوعات و مباحث فن بیان و همچنین انجام تمرینات فن بیان، با دانلود رایگان فیلم های آموزشی فن بیان، به نکات دقیق تمرینی و کارگاهی پی ببرند.

سخن آموزان به این نکته توجه داشته باشند که انجام تمرینات کارگاهی و عملی مهمترین قدم برای پیشرفت در فن بیان است.

 

1-دانلود رایگان فیلم آموزشی فن بیان :

   فن بیان چیست؟

 چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟

 چگونه جذاب صحبت کنیم؟

 چگونه باکلاس صحبت کنیم؟

 چگونه با سیاست صحبت کنیم؟

 چگونه مودبانه صحبت کنیم؟

2- اگر اطرافیانتان به شما می گویند تند تند حرف می زنید و یا محکم صحبت نمی کنید و اصطلاحا شل حرف می زنید، مجموعه زیر را دانلود و تمرینات آن را به صورت جدی پیگیری کنید.

 

 چگونه روان صحبت کنیم؟ (1) 

 چگونه روان صحبت کنیم؟ (2)

 چگونه شمرده صحبت کنیم؟

 چگونه محکم صحبت کنیم؟

 تنفس صحیح در سخنرانی

3-دانلود رایگان فیلم آموزشی فن بیان: آموزش لحن

اگر هنگام صحبت کردن، حس درست به دیگران منتقل نمی کنید و یا دیگران از حرف های شما دچار سوءفاهم می شوند مجموعه 5 قسمتی فیلم آموزشی لحن را دانلود کنید. یادگیری لحن یکی از مهمترین مباحث و تمرینات فن بیان است.

 

 آموزش لحن | قسمت 1

 آموزش لحن | قسمت 2

 آموزش لحن | قسمت 3

 آموزش لحن | قسمت 4

 آموزش لحن | قسمت 5

4- دانلود رایگان فیلم آموزشی تمرین فن بیان

برای انجام تمرینات فن بیان به صورت عملی و کارگاهی مجموعه شش قسمتی فیلم های آموزشی تمرینات فن بیان را دانلود کنید. فیلم های آموزشی فن بیان را به ترتیب دانلود کنید و تمرین های آن را انجام دهید.

 

 تمرین متن خوانی

 تمرین دکلمه شعر نو

 تمرین حافظ خوانی

 تمرین واژه پردازی

 تمرین مترادف سازی

                      

  5- اگر مصاحبه شغلی جهت استخدام در سازمان یا شرکتی را پیش رو دارید می توانید با دانلود مجموعه مصاحبه شغلی، نکات کاربردی و بایدها و نبایدهای مصاحبه استخدامی را بیاموزید.

 

 مصاحبه شغلی قسمت 1

 مصاحبه شغلی قسمت 2

 مصاحبه شغلی قسمت 3

 مصاحبه شغلی قسمت 4

 مصاحبه شغلی قسمت 5

 مصاحبه شغلی قسمت 6

 مصاحبه شغلی قسمت 7

 مصاحبه شغلی قسمت 8