سخنوران

     


 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
telegram youtube linkdin instagram facebook aparat  

 

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع: تناسب

کودکان-تربیت کودک-ارتباط موثر-ارتباط والدین و کودکان-کودک سالم-کانون سخنوران-فن بیان-مذاکره-اصول و فنون مذاکرات-کلاس فن بیان-دوره فن بیان- آموزش فن بیان-کلاس سخنوری-آموزش سخنوری-دوره سخنوری-کلاس سخنرانی-آموزش سخنرانی- آموزش کودکان-فن بیان و صداسازی- سخنوران-زبان بدن-تحلیل زبان بدن-ارتباطات-ارتباط موثر-

 

یکی از تکنیک های مهم در سخنوری و سخنرانی استفاده از مَثَل و ضرب المَثَل است. یک ضرب المثل می تواند تصویر ذهنی بسیار دقیقی را در ذهن مخاطب ایجاد کند و زیبایی بیانی آن می تواند باعث تشخص سخنور و سخنران شود. مشکل بزرگی که در استفاده از ضرب المثل ها وجود دارد این است که مرجع مناسبی که ضرب المثل ها را بر اساس موضوعات مختلف دسته بندی کرده باشد وجود ندارد. در سری مقالات ضرب المثل ها قصد داریم با دسته بندی موضوعی امثال، سخنرانان و سخنوران را در استفاده به جا و درخور ضرب المثل ها یاری دهیم. 

 

موضوع: تناسب

 • آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است. 

           مانند: علف باید به دهان بزی شیرین بیاید

 

 • از بدان بد شود ز نیکان نیک              

            داند این مایه هر که هشیار است (ناصر خسرو)

 

 • با بدان یار گشت همسر لوط            

           خاندان نبوتش گم شد  

           مانند: سگ اصحاب کهف روزی چند   

           پی نیکان گرفت و مردم شد (سعدی)

 

 • از بدان جز بد نیاموزی

           از بدان جز بد نیاموزی            نکند گرگ پوستین دوزی (سعدی)

 

 • از نفس بدان چشم نکویی نتوان داشت         

           هرگز ندهد نفع عسل زهر هلاهل (سلمان ساوجی)

 

 • از پری آدمی گری مَطَلب        

           از زحل کار مشتری مَطَلب

 

 • از تمامی دان که پنج انگشت باشد دست را            

          باز چون شش گردد، آن فزونی از نقصان بُوَد (عنصری)

 

 • ابروی تو اگر راست بُدی کج بُدی

 

 • گندم از گندم بروید جو ز جو

 

 • از خاطر ویران سخن ویران آید

 

 • با بد به جز بدی نکند چرخ نیلگون             

           از خار هیچ میوه نچینند غیر خار (پروین اعتصامی)

 

 • از خر خراطی خواستن خطاست

 

 • از کوزه همان برون تراود که در اوست

 

 • از دل غمزده جز ناله تراوش نکند

 

 • از دل شکسته تدبیر درست نیاید

 

 • شمشیر قوی نیاید از بازوی سست     

           یعنی ز دل شکسته تدبیر درست

 

 • بوریا باف اگر چه بافنده است 

           نبرندش به کارگاه حریر (سعدی)  

           بوریاباف: بافنده حصیر

 

 • از عندلیب وصف گلستان شنیدنی است 

           برگرفته از بیت: صائب ز حسن گل چمن آراست بی نصیب

                                از عندلیب وصف گلستان شنیدنی است

 

 • از کوزه همان برون تراود که در اوست

          برگرفته از بیت: گر دایره کوزه ز گوهر سازند

                              از کوزه همان برون تراود که در اوست

 

 • از مردم بداصل نخیزد هنر پاک

           کافور نخیزد ز درختان سپیدار (منوچهری)

 

 • از مشک بوی آید از کاه دود

           برگرفته از بیت: از او آن سزید از تو این بد که بود

                               که از مشک بوی آید از کاه دود

 

 • اگر چه آب گُل پاک است و خوش­بوی 

           نباشد تشنه را چون آب در جوی

 

 • اگر زخم شتر به خر باشد یک ساعت هم دوام نمی آورد

           توضیحات:منطور ابن است که خدا درد را باندازه طاقت می دهد

 

 • اگر صد سال در مشک زنی دوغ

           همان دوغ است و آن دوغ است و آن دوغ

 

 • درخت تلخ هم تلخ آورد بر

           اگر چه ما دهیمش آب و شکّر

 

این مقاله ادامه دارد ...

 

نویسنده: حسین زند

برگرفته از کتاب فرهنگ امثال

 

دوره های اموزشی سخنوران

Please publish modules in offcanvas position.