سخنوران

 


اپلیکیشن سخنوران

 

     


 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
telegram youtube linkdin instagram facebook aparat  

 

Thumbnail      خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های فن بیان جهت آموزش لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآموز را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن مواجه کند. در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر لحظه دیدار اخوان ثالث با صدای دلنشین دکتر محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در کشور را مشاهده می کنیم.
Thumbnail     اصول مناظره و مجادله مقدمه اي است براي ورود به موارد ذهني سخنوري و نه موارد ساختاري فن بیان و فن خطابه. به اين منظور از كتاب مشهور شوپنهاور: هنر همیشه بر حق بودن، استفاده مي كنيم. علت استفاده از کتاب مشهور شوپنهاور این است که كمك بسياری به روند منظم و منسجم بحث مناظره با ابزار جدل مي نمايد. براي ايجاد ذهنيت سخنرانی و سخنوري و فن بیان و اين كه فردي بتواند صاحب ديدگاه سخنورانه شود بايد ابتدا ذهنيت جدلي پيدا كند و گذر اين ذهنيت ما را به خطابه و سخنرانی مي رساند که در این مورد توضیحات کافی و وافی خواهم داد.
Thumbnail   ماهیت هر پدیده انسانی جذابیت است. به این معنا که اگر هر پدیده و مقوله ای، فاقد جذابیت باشد، رفته رفته از بین مردمان رخت برمی بندد و از حافظه تاریخی آن ها هم حتی پاک می شود. چه بسا بسیاری از اتفاقات در اعصار و قرون مختلف در گذشته در بین بشر رواج داشته است و امروز هیچ اثری از آن آثار نیست. سخنرانی و سخنوری هم مانند هر پدیده دیگر انسانی تا ایجاد جذابیت نکند، نمی تواند تاثیرگذار باشد. یکی از مهمترین شاخصه های سخنوران حرفه ای هم ایجاد جذابیت در سخنرانی است. اینکه چگونه جذاب صحبت کنیم به مهارت ها و موضوعات متفاوتی مرتبط...
Thumbnail   معمولا بحث فن بیان همیشه مترادف با مقوله سخنرانی یا همان سخنوری فرض می شود. این ترادف یا این همسوییِ معنایی به این  دلیل است که هر کسی تلاش می کند که سخن خودش را درخور و تاثیرگذار برای دیگران ارائه کند. تمام هم و غمش بر این نکته است که آن چه را که در ذهن می پروراند و آن چه را که در قلب دارد، به همان خوبی به دیگران منتقل کند.
Thumbnail   دکلمه شعر نو یکی از مهمترین تمرین های فن بیان جهت آموزش لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآموز را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن مواجه کند. در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر سبز مهدی اخوان ثالث باصدای دلنشین استاد محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در کشور را مشاهده می کنیم.
Thumbnail   ما چگونه مي توانيم با کلاس حرف بزنيم؟ در طول اين سالها مراجعات بسيار زيادي داشتم با همين عنوان که ما چگونه مي توانيم با کلاس حرف بزنيم؟ با کلاس حرف زدنبه چه معنا است و چه کساني مي توانند اين کار را انجام دهند؟ هر کسي که بتواند با يک نگاه متمايز به کلام و بيان، سخنان خودش را ارائه کند، سخنان او، صحبت هاي او و گفتار او داراي امتيازات ويژه اي مي شود به اين معنا که شاخص مي شود و وقتي هر چيزي شاخصه و امتياز پيدا کند، حائز رتبه و درجه مي شود.
Thumbnail   اصول مناظره و مجادله مقدمه اي است براي ورود به موارد ذهني سخنوري و نه موارد ساختاري فن بیان و فن خطابه. به اين منظور از كتاب مشهور شوپنهاور: هنر همیشه بر حق بودن، استفاده مي كنيم. علت استفاده از کتاب مشهور شوپنهاور این است که كمك بسياری به روند منظم و منسجم بحث مناظره با ابزار جدل مي نمايد. براي ايجاد ذهنيت سخنرانی و سخنوري و فن بیان و اين كه فردي بتواند صاحب ديدگاه سخنورانه شود بايد ابتدا ذهنيت جدلي پيدا كند و گذر اين ذهنيت ما را به خطابه و سخنرانی مي رساند که در این مورد توضیحات کافی و وافی خواهم داد.   Your browser...
Thumbnail   اصول مناظره و مجادله مقدمه اي است براي ورود به موارد ذهني سخنوري و نه موارد ساختاري فن بیان و فن خطابه. به اين منظور از كتاب مشهور شوپنهاور استفاده مي كنيم. علت استفاده از کتاب مشهور شوپنهاور این است که كمك بسياری به روند منظم و منسجم بحث مناظره با ابزار جدل مي نمايد. براي ايجاد ذهنيت سخنرانی و سخنوري و فن بیانو اين كه فردي بتواند صاحب ديدگاه سخنورانه شود بايد ابتدا ذهنيت جدلي پيدا كند و گذر اين ذهنيت ما را به خطابه و سخنرانی مي رساند که در این مورد توضیحات کافی و وافی خواهم داد.    Your browser does not support the video element.  ...
Thumbnail   شمرده حرف زدن یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار سخنرانی است. گنگ و نامفهوم صحبت کردن و همچنین تند حرف زدن روی دیگر این سکه است. این موضوع از زوایای گوناگون قابل بررسی است. شمرده حرف زدنوقتی با محکم حرف زدن و روان صحبت کردن همراه شود تاثیر سخنرانیشما را صدچندان می کند. شمرده حرف زدنچگونه است و اساسا ما به چه نوع سخن گفتنی، شمرده صحبت کردن می گوییم؟ اگر بخواهیم به معنای دقیق شمرده صحبت کردن پی ببریم، ابتدا باید کسانی را که شمرده حرف نمی زنند، را بررسی کنیم. از عامه مردم وقتی بخواهید که شمرده حرف بزنند، اولین کاری که می کنند...
Thumbnail   مودبانه سخن گفتن یکی از مسائل حساس و اساسی هر فردی است که قصد این را دارد که در نظر دیگران به عنوان یک انسان شایسته و لایق به نظر برسد. اما واقعیت این است که وقتی پای ادب و احترام در سخن گفتن به میان می آید، تازه آغاز یک سری معضلات و مشکلات اساسی است.  برای هر کسی که می خواهد از این روش ها استفاده کند، مادامی که به موضوع ادب در سخن و سخنرانی به صورت مفهومی و درونی نیندیشیده باشد، این امر امکان پذیر نیست. چون معمولا ما تا زمانی که بحث ادب در سخنرانی و سخنوری را اول به لحاظ نگرشی و تفکری در خودمان جا...
Thumbnail   یکی از دغدغه های اساسی و اصلی انسان های مترقی و پیشرو و سخنوران حرفه ای در فضای اجتماعی و ارتباطی، این است که وقتی به سخنوری و سخنرانی می پردازد، کلمات، عبارات و مطالب را چگونه مطرح کند که آن موارد بتواند شرایطی ایجاد کند که باعث رسیدن به منفعت شود و دچار ضرر و خسران در فضای ارتباطی نشوند. به عبارت دیگر چگونه با سیاست حرف بزنند؟
Thumbnail   محکم صحبت کردن و روان صحبت کردندو بال و ستون اصلی و اساسی سخنرانی است. در مقاله چگونه روان صحبت کنیم به ابعاد و زوایای گوناگون روان بودن سخن پرداخته ایم و در این مقاله قصد داریم به جنبه دیگر فن بیان و سخنرانی یعنی محکم حرف زدن و قوام و استحکام سخن بپردازیم و مفاهیم اصلی و تکنیک های لازم در این مورد را بیان کنیم.
Thumbnail   هر سخنوری برای سخنرانی نیاز به محتوا دارد. کتاب خواندن یکی از بهترین راه های محتواسازی برای سخنرانی است. بزرگترین مشکل برای کتاب خواندن این است که بسیاری از ما نمی دانیم که چه کتابی را باید بخوانیم و یا به زبان دیگر چه کتاب هایی ارزش خواندن دارند. از این رو کانون سخنوران بر آن است تا به صورت هفتگی با معرفی کتاب های ارزشمند و خواندنی توسط دکتر ارسطو جنیدی استاد ادبیات و زبان فارسی، گامی دیگر در جهت اعتلای فرهنگ این مرز و بوم بردارد.
Thumbnail     دوره ای که ما در آن زندگی می کنیم به نام عصر ارتباطات شناخته می شود. از همین جا نکته ای می توان دریافت که مهارت های ارتباطی  و داشتن فهمی عمیق و نگاهی دقیق به مقوله ارتباط موثرانسانی و مهارت های ارتباطی لزوم پیشرفت و موفقیت هر انسان مدرن امروزی است. اولین قدم در مهارت های ارتباطی این است که ما بدانیم حتما از جایگاه یک انسان به انسان های دیگر نگاه کنیم.
Thumbnail     خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های فن بیان جهت آموزش لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآموز را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن مواجه کند. در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر تو را من چشم در راهم نیما یوشیج باصدای دلنشین دکتر محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در کشور را مشاهده می کنیم.
Thumbnail     برای داشتن فن بیان قوی و قدرتمند نیاز به یک صدای استاندارد است که قابلیت پیاده سازی تکنیک های فن بیان را برای ایجاد لحن مناسب داشته باشد. تنفس صحیح و اصولی در ایجاد یک صدای استاندارد که قابلیت و کیفیت لازم برای ایجاد لحن مناسب را داشته باشد، تاثیرگذار است. 
Thumbnail   خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های فن بیان جهت آموزش لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآموز را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن مواجه کند. در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر قاصدک جناب اخوان ثالث باصدای دلنشین دکتر محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در کشور را مشاهده می کنیم.

دوره های اموزشی سخنوران

Please publish modules in offcanvas position.