سخنوران

     


 ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
telegram youtube linkdin instagram facebook aparat  

 

Thumbnail   یکی دیگر از مجموعه تمارین فن بیان، تمرین مترادف سازی است که از اثرگذارترین تمرین های فن بیان برای برای واژه پردازی و افزایش دایره واژگان است. از طرفی این تمرین می تواند در ایجاد موسیقی کلام در فن بیان بسیار موثر باشد. 
Thumbnail   یکی از مهمترین و اثرگذارترین تمرین های فن بیان برای لاینقطع گویی و روان صحبت کردن، تمرین واژه پردازی است. البته این تمرین کمی با جمله سازی که در مدرسه یاد گرفته ایم متفاوت تر و البته پیچیده تر است. در این تمرین فن بیان، می خواهیم چند کلمه را که در ظاهر به هم ارتباطی ندارند، جمله هایی بسازیم که از یک منطق روایی هم برخوردار است.
Thumbnail     یکی از مهمترین تمرین های فن بیان که هنرجویان و سخن آموزان باید انجام دهند، تمرین شعرخوانی است. اساسا شعر به دلیل تصویر و مفهومی که به مخاطب منتقل می کند حائز اهمیت است و هنرجویان فن بیان باید بتوانند با خوانش درست، حس، مفهوم و تصاویر شعری را به مخاطب منتقل کنند.
Thumbnail   دکلمه شعر نو یکی از مهمترین و موثرترین تمرین های فن بیان برای آموزش لحن در فن بیان است. برای رسیدن به لحن صحیح و دقیق، این تمرین می تواند سخن آموزان و هنرجویان فن بیان و سخنرانی را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن روبرو کند. در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر در فروبند نیما یوشیج با صدای زیبا و دلنشین استاد محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در کشور را می شنویم.
Thumbnail   دکلمه اشعار نو یکی از موثرترین تمرین های فن بیان برای آموزش لحن است. برای رسیدن به لحن دقیق و درست این تمرین می تواند دانشجویان فن بیان و سخنرانی را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن روبرو کند. در این ویدئو دکلمه بسیار زیبای شعر نماز مهدی اخوان ثالث با صدای بسیار زیبای استاد محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای و فن بیان در کشور را می شنویم.
Thumbnail   یکی از موضوعاتی که به سخنوران حرفه ای کمک می کند که مخاطب را درگیر منویات و ذهنیات و درونیات خودشان کنند، محتوای اساسی و جدی سخنرانی و سخنوری است. یک محتوای خوب به سخنوران این مجال را می دهد که به مخاطب خود این پیام را بدهند که آن ها را می فهمند و درک می کنند و مطابق با جهان زیستی آن ها سخنرانی می کنند.
Thumbnail     یکی از مهمترین تمریناتی که نوآموزان حوزه فن بیان، صداسازی و به طور کلی بیان موثر و سخنرانی و سخنوری باید به آن بپردازند و از آن بهره مند شوند، تمرین بسیار مهم متن خوانی است. همان طور که می دانید متون انواع گوناگونی دارد. متون گزارشی، خبری، انشایی، کمدی، تراژدی و یا اگر کمی بخواهیم جدی تر نگاه کنیم متون ادبی، داستانی هم از این جمله اند.
Thumbnail     آنچه مشاهده می کنید ویدیو و متن سخنرانی استاد محمدعلی حسینیان است که در شب نوزدهم ماه رمضان سال 1398 در مسجد ملاصدارا برگزار شده است. به دلیل حجم بالای ویدیو این مقاله در سه قسمت روی سایت قرار گرفته است. دوستان و هنرجویان و سخن آموزان عزیز می توانند جهت مشاهده و جهت مشاهده بخش های آعازین به قسمت اول سخنرانی شب نوزدهم ماه رمضان و قسمت دوم سخنرانی شب نوزدهم ماه رمضان مراجعه کنند.
Thumbnail    آنچه مشاهده می کنید ویدیو و متن سخنرانی استاد محمدعلی حسینیان است که در شب نوزدهم ماه رمضان سال 1398 در مسجد ملاصدارا برگزار شده است. به دلیل حجم بالای ویدیو این مقاله در سه قسمت روی سایت قرار گرفته است. دوستان و هنرجویان و سخن آموزان عزیز می توانند جهت مشاهده ادامه سخنرانی به قسمت سوم سخنرانی شب نوزدهم ماه رمضان و جهت مشاهده بخش آعازین به قسمت اول سخنرانی شب نوزدهم ماه رمضان مراجعه کنند.
Thumbnail   هر جمله یک واژه مهم و کلیدی دارد. یکی از اشکالات مهم و اساسی که باعث می گردد، یک متن به درستی ادا نشود و جذاب نباشد، عدم تقطیع و آکسان گذاری مناسب است. این مقاله به دلیل حجم بالای ویدیو و متن در سه قسمت آماده و روی سایت قرار گرفته است. برای شروع می توانید به قسمت اول مقاله آکسان گذاری و قسمت دوم مقاله آکسان گذاری مراجعه کنید. از اساسی ترین و برجسته ترین موارد در موضوع فن بیان، تاکیدات کلامیاست. در هنگام سخنرانیو سخنوری باید دانست که برای گفتن هر موضوع و مطلبی که متشکل از چندین جمله است، فقط یک جمله است که از اهمیت بیشتری برخوردار است و بار معنایی...
Thumbnail   هر عبارت یک واژه کلیدی دارد. یکی از اشکالات مهمی که باعث می شود، یک متن به درستی ادا نگردد و جذابیت نداشته باشد، عدم آکسان گذاری مناسب است. به دلیل حجم ویدیو و متن، این مقاله در سه قسمت روی سایت قرار گرفته است. برای شروع می توانید به قسمت اول مقاله اکسان گذاری و برای ادامه می توانید به قسمت سوم مقاله اکسان گذاری مراجعه کنید. از مهم ترین موارد در بحث فن بیان، تاکیدات کلامیاست. در هنگام سخنرانیو سخنوری باید دانست که برای گفتن هر مطلبی که متشکل از چندین جمله است، قطعا یک جمله وجود دارد که از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و بار معنایی و عاطفی کلام را به دوش...
Thumbnail   سخنوران نیاز دارند که در هنگام سخنرانی و سخنوری خود را به مخاطبان خود معرفی کنند. اما نکته مهم این جاست که سخنوران حرفه ای خود را چگونه معرفی می کنند؟ آیا معرفی خود حتما باید در شروع سخنرانی باشد؟ چه تفاوت و افتراقی بین معرفی خود در ارتباطاتی مثل مذاکره و گفتگو با سخنرانی و سخنوری است.
Thumbnail      بزرگان شعر و ادب ایران زمین، همواره مطلع آثار خود را به حمد و ستایش خدای بزرگ مزین کرده‎اند. این اشعار برای پایان سخنرانی ، یک پایان مناسب، جذاب و کامل به حساب می‎آید. همچنین برای یافتن بهترین اشعار برای شروع سخنرانی هم می توانید به مقاله مربوط با همین نام مراجعه کنید.   به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی (سعدی)   سعدیا عمر گران مایه به پایان آمد همچنان قصه سودای تو را پایان نیست (سعدی)    مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان هنوز وصف جمالت نمی‌رسد به نهایت (سعدی)   آن که گویند به عمری شب قدری باشد مگر آنست که با دوست به پایان آرند (سعدی)...
Thumbnail بزرگان شعر و ادب ایران زمین، همواره مطلع آثار خود را به حمد و ستایش خدای بزرگ مزین کرده‎اند. این اشعار برای شروع سخنرانی جذاب، یک آغاز مناسب، جذاب و کامل به حساب می‎آید. به دلیلی حجم بالا، این مقاله در دو قسمت آماده شده است. برای انتخاب دقیق تر شعر سخنرانی خود، پیشنهاد می شود به مقاله بهترین اشعار برای سخنرانی کدامند مراجعه کنید. همچنین برای یافتن بهترین اشعار برای پایان سخنرانی هم به مقاله مربوط با همین نام مراجعه کنید.
Thumbnail   آنچه مشاهده می کنید ویدیو و متن سخنرانی استاد محمدعلی حسینیان است که در شب نوزدهم ماه رمضان سال 1398 در مسجد ملاصدارا برگزار شده است. به دلیل حجم بالای ویدیو این مقاله در سه قسمت روی سایت قرار گرفته است. دوستان و هنرجویان و سخن آموزان عزیز می توانند جهت مشاهده ادامه سخنرانی به قسمت دوم سخنرانی شب نوزدهم ماه رمضان و قسمت سوم سخنرانی شب نوزدهم ماه رمضان مراجعه کنند. مهمان توام ای جان زنهار مَخُسب امشب ای جان و دل مهمان زنهار مَخُسب امشب روی تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد  ای شاه همه خوبان زنهار مَخُسب امشب دیوان شمس- غزل 293
Thumbnail      محبس و افسانه و قطعات دیگر من بیرق های موجِ انقلابِ شعریِ فارسی هستند. به همان اندازه که امروز بر آن ها استهزا می کنند آینده آن ها را دوست خواهند داشت. بیرق های من همیشه افراشته و سالم و سرنگون نشدنی است. من اقلا توانسته ام وسیله تفریح و خنده ی آن ها را فراهم کنم. این هم یک نوع هنر است البته همین وسیله چندین سال بعد آن ها را هدایت خواهد کرد. شعرهای من دو کاره اند حکم چپق های بلند را دارند: هم چپق هستند و هم در وقت راه رفتن عصا!! من هیچ متالم نمی شوم. به جای فکر طولانی در ایرادات آنها با کمال اطمینان به عقیده خود شعر می گویم....
Thumbnail   همه ما روزی به این فکر کرده ایم که باید چگونه در یک مصاحبه کاری و مصاحبه شغلی شرکت نماییم و چه کنیم که عالی ظاهر شویم؟ چگونه بتوانیم توانمندی هایمان را در مدت زمان بسیار کوتاهی ثابت بکنیم؟ چگونه سوالاتی که از ما در مصاحبه شغلی پرسیده می شود را به نحو بسیار مطلوبی پاسخ دهیم؟ چگونه باید لباس بپوشیم و ظاهر بشویم؟ باید چه زبان بدنی داشته باشیم و چه رفتاری را در پیش بگیریم؟   فیلم آموزشی مصاحبه موفق شغلی: قسمت 1   Your browser does not support the video element.     فیلم آموزشی مصاحبه موفق شغلی: قسمت 2 Your browser...

دوره های اموزشی سخنوران

Please publish modules in offcanvas position.