مهارتهای سخنرانی و سخنوری

صفحه اصلی/مقالات آموزشی/مهارتهای سخنرانی و سخنوری

چگونه در سخنرانی خود را معرفی کنیم؟

  سخنوران نیاز دارند که در هنگام سخنرانی و سخنوری خود را به مخاطبان خود معرفی کنند. اما نکته مهم این جاست که سخنوران حرفه ای خود را چگونه معرفی می کنند؟ آیا معرفی خود حتما باید در شروع سخنرانی باشد؟ چه تفاوت و افتراقی بین معرفی خود در ارتباطاتی مثل مذاکره و گفتگو با سخنرانی و سخنوری است. […]

چگونه در سخنرانی خود را معرفی کنیم؟2020-01-20T23:05:19+03:30

بهترین اشعار برای پایان سخنرانی

     بزرگان شعر و ادب ایران زمین، همواره مطلع آثار خود را به حمد و ستایش خدای بزرگ مزین کرده‎اند. این اشعار برای پایان سخنرانی ، یک پایان مناسب، جذاب و کامل به حساب می‎آید. همچنین برای یافتن بهترین اشعار برای شروع سخنرانی هم می توانید به مقاله مربوط با همین نام مراجعه کنید.   به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی (سعدی)   سعدیا عمر گران مایه به پایان آمد همچنان قصه سودای تو را پایان نیست (سعدی)    مرا سخن به نهایت رسید و فکر به پایان هنوز وصف جمالت نمی‌رسد به نهایت (سعدی)   آن که [...]

بهترین اشعار برای پایان سخنرانی2020-01-20T23:05:19+03:30

جملاتی برای آغاز سخنرانی

بزرگان شعر و ادب ایران زمین، همواره مطلع آثار خود را به حمد و ستایش خدای بزرگ مزین کرده‎اند. این اشعار برای شروع سخنرانی جذاب، یک آغاز مناسب، جذاب و کامل به حساب می‎آید. به دلیلی حجم بالا، این مقاله در دو قسمت آماده شده است. برای انتخاب دقیق تر شعر سخنرانی خود، پیشنهاد می شود به مقاله بهترین اشعار برای سخنرانی کدامند مراجعه کنید. همچنین برای یافتن بهترین اشعار برای پایان سخنرانی هم به مقاله مربوط با همین نام مراجعه کنید. […]

جملاتی برای آغاز سخنرانی2020-01-20T23:05:19+03:30

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع: تناسب

  یکی از تکنیک های مهم در سخنوری و سخنرانی استفاده از مَثَل و ضرب المَثَل است. یک ضرب المثل می تواند تصویر ذهنی بسیار دقیقی را در ذهن مخاطب ایجاد کند و زیبایی بیانی آن می تواند باعث تشخص سخنور و سخنران شود. مشکل بزرگی که در استفاده از ضرب المثل ها وجود دارد این است که مرجع مناسبی که ضرب المثل ها را بر اساس موضوعات مختلف دسته بندی کرده باشد وجود ندارد. در سری مقالات ضرب المثل ها قصد داریم با دسته بندی موضوعی امثال، سخنرانان و سخنوران را در استفاده به جا و درخور ضرب المثل ها یاری دهیم.  […]

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع: تناسب2018-07-16T05:48:00+04:30

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع:تقدیر

  یکی از تکنیک های مهم در سخنوری و سخنرانی استفاده از مَثَل و ضرب المَثَل است. یک ضرب المثل می تواند تصویر ذهنی بسیار دقیقی را در ذهن مخاطب ایجاد کند و زیبایی بیانی آن می تواند باعث تشخص سخنور و سخنران شود. مشکل بزرگی که در استفاده از ضرب المثل ها وجود دارد این است که مرجع مناسبی که ضرب المثل ها را بر اساس موضوعات مختلف دسته بندی کرده باشد وجود ندارد. در سری مقالات ضرب المثل ها قصد داریم با دسته بندی موضوعی امثال، سخنرانان و سخنوران را در استفاده به جا و درخور ضرب المثل ها یاری دهیم.  […]

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع:تقدیر2018-07-16T05:36:22+04:30

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع: دنائت و پستی

  یکی از تکنیک های مهم در سخنوری و سخنرانی استفاده از مَثَل و ضرب المَثَل است. یک ضرب المثل می تواند تصویر ذهنی بسیار دقیقی را در ذهن مخاطب ایجاد کند و زیبایی بیانی آن می تواند باعث تشخص سخنور و سخنران شود. مشکل بزرگی که در استفاده از ضرب المثل ها وجود دارد این است که مرجع مناسبی که ضرب المثل ها را بر اساس موضوعات مختلف دسته بندی کرده باشد وجود ندارد. در سری مقالات ضرب المثل ها قصد داریم با دسته بندی موضوعی امثال، سخنرانان و سخنوران را در استفاده به جا و درخور ضرب المثل ها یاری دهیم.  […]

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع: دنائت و پستی2018-07-14T09:25:49+04:30

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع: تعلیم و تربیت

  یکی از تکنیک های مهم در سخنوری و سخنرانی استفاده از مَثَل و ضرب المَثَل است. یک ضرب المثل می تواند تصویر ذهنی بسیار دقیقی را در ذهن مخاطب ایجاد کند و زیبایی بیانی آن می تواند باعث تشخص سخنور و سخنران شود. مشکل بزرگی که در استفاده از ضرب المثل ها وجود دارد این است که مرجع مناسبی که ضرب المثل ها را بر اساس موضوعات مختلف دسته بندی کرده باشد وجود ندارد. در سری مقالات ضرب المثل ها قصد داریم با دسته بندی موضوعی امثال، سخنرانان و سخنوران را در استفاده به جا و درخور ضرب المثل ها یاری دهیم.  […]

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع: تعلیم و تربیت2018-07-14T09:01:03+04:30

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع: عشق

  یکی از تکنیک های مهم در سخنوری و سخنرانی استفاده از مَثَل و ضرب المَثَل است. یک ضرب المثل می تواند تصویر ذهنی بسیار دقیقی را در ذهن مخاطب ایجاد کند و زیبایی بیانی آن می تواند باعث تشخص سخنور و سخنران شود. مشکل بزرگی که در استفاده از ضرب المثل ها وجود دارد این است که مرجع مناسبی که ضرب المثل ها را بر اساس موضوعات مختلف دسته بندی کرده باشد وجود ندارد. در سری مقالات ضرب المثل ها قصد داریم با دسته بندی موضوعی امثال، سخنرانان و سخنوران را در استفاده به جا و درخور ضرب المثل ها یاری دهیم.  […]

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع: عشق2018-07-14T08:55:10+04:30

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع: خردمندی و دانایی، فضل و بزرگی

  یکی از تکنیک های مهم در سخنوری و سخنرانی استفاده از مَثَل و ضرب المَثَل است. یک ضرب المثل می تواند تصویر ذهنی بسیار دقیقی را در ذهن مخاطب ایجاد کند و زیبایی بیانی آن می تواند باعث تشخص سخنور و سخنران شود. مشکل بزرگی که در استفاده از ضرب المثل ها وجود دارد این است که مرجع مناسبی که ضرب المثل ها را بر اساس موضوعات مختلف دسته بندی کرده باشد وجود ندارد. در سری مقالات ضرب المثل ها قصد داریم با دسته بندی موضوعی امثال، سخنرانان و سخنوران را در استفاده به جا و درخور ضرب المثل ها یاری دهیم.  [...]

در سخنرانی از چه شعر ها و ضرب المثل هایی استفاده کنیم؟ موضوع: خردمندی و دانایی، فضل و بزرگی2018-07-14T08:24:00+04:30

داستان گویی کلید نفوذ بر دلها

    در پاییز سال ۱۹۹۹، در شهری کوچک در تنسی جشنواره ملی سالانه ی داستان سرایی برگزار گردید. در این جشنواره بیش از هفت هزار نفر شرکت کرده بودند. شیفتگی حاضران درجشنواره، در پای صحبت تک تک داستان سرایان آشکار بود. داستانهایی که ارائه گردید گوناگون بودند: غمگین، شاد، خنده دار، احساساتی، تاریخی، افسانه ای، اسطوره ای . برخی از داستان ها پیامی بزرگ در بر داشتند، برخی دیگر فقط اسباب سرگرمی بودند. […]

داستان گویی کلید نفوذ بر دلها2018-07-04T09:59:42+04:30